member
2016/3
  1(WED) 【Tokyo IDOL STAGE digital photo studio attendance member】
NANASE TAKANASHI
MOEKO TAKASHIMA
YUMEKO HIMETSURU
YURIA ASAHINA
MIKINA FUTABA
HIKARI OSHIMA
SHIORI AYASE

18:00~22:30
18:15~22:00
18:15~22:30
18:15~22:30
19:00~22:00
19:00~23:00
19:00~23:45
 
  2(THU) 【Tokyo IDOL STAGE digital photo studio attendance member】
YUMEKO HIMETSURU
YUKA ENOMOTO
AI HASUMI
YURIA ASAHINA
KAWASUMI KAZENO
NANASE TAKANASHI
YUKI SATO
AYA HINATA
SHIZUKU HOSINO

18:00~22:30
18:15~21:00
18:15~22:30
18:15~22:30
19:00~22:15
19:00~22:30
19:00~23:00
19:00~23:45
19:00~23:45
 
  3(Fri) 【Tokyo IDOL STAGE digital photo studio attendance member】
AI HASUMI
KAWASUMI KAZENO
NANASE TAKANASHI
MOEKO TAKASHIMA
MIKINA FUTABA
MANA ARISU
HIKARI OSHIMA
RINO YUKI
SHIORI AYASE
AYA HINATA

18:00~22:30
18:15~22:15
18:15~22:30
19:00~22:00
19:00~22:00
19:00~23:00
19:00~23:00
19:30~5:00 a.m.
20:00~6:00 a.m.
22:00~6:00 a.m.
 
  4(Sat) 【Tokyo IDOL STAGE digital photo studio attendance member】
HARUKA MIWA
MOE OUSE
KAWASUMI KAZENO
MIKINA FUTABA
YUKI SATO
RINO YUKI
SHIORI AYASE
AYA HINATA

12:00~18:00
12:00~22:00
16:00~22:15
18:00~22:00
18:00~23:00
21:00~5:00 a.m.
22:00~6:00 a.m.
22:00~6:00 a.m.
 
  5(Sun) 【Tokyo IDOL STAGE digital photo studio attendance member】
HARUKA MIWA
MOE OUSE
MIKINA FUTABA
MOEKO TAKASHIMA
SHIORI AYASE
RINO YUKI
SHIZUKU HOSINO

12:00~18:00
12:00~22:00
13:00~22:00
18:00~22:00
19:00~23:00
19:00~23:45
19:00~23:45
 
  6(Mon) 【Tokyo IDOL STAGE digital photo studio attendance member】
KAWASUMI KAZENO
RINO YUKI
MOEKO TAKASHIMA
SHIORI AYASE
MANA ARISU
SHIZUKU HOSINO

18:00~22:15
18:15~23:45
19:30~22:00
19:30~23:00
19:30~23:00
19:30~23:45
 
  7(Tue) 【Tokyo IDOL STAGE digital photo studio attendance member】
KAWASUMI KAZENO
YUKI SATO
HARUKA MIWA
HIKARI OSHIMA
AYA HINATA
SHIZUKU HOSINO

18:00~22:15
18:15~23:00
19:30~22:30
19:30~23:00
19:30~23:45
19:30~23:45
 
  8(Wed) 【Tokyo IDOL STAGE digital photo studio attendance member】
YUKI SATO
HIKARI OSHIMA
MIKINA FUTABA
MANA ARISU
MOE OUSE
MOEKO TAKASHIMA
HARUKA MIWA
AYA HINATA

18:00~22:00
18:15~23:00
19:00~22:00
19:00~23:45
19:30~21:00
19:30~22:00
19:30~22:30
19:30~23:45
 
  9(Thu) 【Tokyo IDOL STAGE digital photo studio attendance member】
YUKI SATO
MOEKO TAKASHIMA
MOE OUSE
MIKINA FUTABA
HARUKA MIWA
AYA HINATA
SHIZUKU HOSINO

18:00~23:00
18:15~22:00
19:00~21:00
19:30~22:00
19:30~22:30
19:30~23:45
19:30~23:45